Objekt Osječka – hidroizolacija

Postava podložnog betona,hidroizolacije i zaštitnog betona.